Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
AH132464388 27.05.2020 12.06.2020