Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
MP134381664 17.01.2019 24.01.2019
MK154132075 08.01.2019 29.01.2019