Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
AI132788971 25.10.2022 07.12.2022
LB132401055 24.10.2022 07.12.2022
DĐ144603420 04.11.2022 14.12.2022
NR153561810 07.11.2022 21.12.2022
BB132573523 09.11.2022 21.12.2022