Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
DP134337741 20.06.2018 01.08.2018
LM134562317 27.06.2018 02.08.2018