Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
VB132244412 04.04.2019 27.05.2019
JB137717626 14.05.2019 29.05.2019
VM144453015 14.05.2019 30.05.2019
IM155603492 16.05.2019 31.05.2019
LH162425056 22.05.2019 28.06.2019