Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
IR132774581 23.09.2020 30.09.2020