Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
AS122762456 14.06.2018 26.06.2018
NS132760257 19.06.2018 02.07.2018