Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
BB123446408 15.10.2018 25.10.2018
DB143884034 16.10.2018 26.10.2018
AB157405675 18.10.2018 29.10.2018