Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
MM162499219 19.07.2019 20.08.2019
SG263278119 28.06.2019 27.08.2019
JM262681903 19.07.2019 10.09.2019
LR263478268 10.07.2019 10.09.2019