Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
BC132266451 14.11.2017 27.11.2017
JC133304928 14.11.2017 27.11.2017
ND154334163 17.11.2017 27.11.2017
IB132284214 17.11.2017 27.11.2017