Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
SM144087902 05.12.2019 12.12.2019
ML132780143 05.12.2019 09.01.2020
DM133781344 05.12.2019 23.01.2020
PI131815106 05.12.2019 23.01.2020