Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
AL110739155 20.08.2020 26.11.2020
DB124564111 20.08.2020 26.11.2020
MM157832470 20.08.2020 26.11.2020
NL122444675 20.08.2020 26.11.2020
PI131815106 21.08.2020 21.01.2021