Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
JG157997861 03.10.2018 24.10.2018
MK132157780 03.10.2018 24.10.2018
DD131429596 09.10.2018 24.10.2018
MŽ153927657 10.10.2018 24.10.2018