Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
AB134313759 05.05.2022 25.08.2022
MK133544718 19.05.2022 25.08.2022
AN144187097 19.05.2022 25.08.2022
ĐR132509856 24.03.2022 22.09.2022