Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
PB134765028 01.06.2020 05.11.2020
AK143913084 24.02.2020 05.11.2020