Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
AJ132643195 11.09.2017 28.09.2017
AK133444552 30.08.2017 05.10.2017
IH134706376 12.09.2017 05.10.2017
TP132954912 11.09.2017 12.10.2017