Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
DD134609228 19.09.2017 20.09.2017
JB132904189 19.09.2017 20.09.2017
MP134821268 19.09.2017 20.09.2017
TJ155393728 05.09.2017 20.09.2017