Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
JM132958489 24.09.2018 26.09.2018
MŠ132196508 13.09.2018 28.09.2018
AP132265326 21.09.2018 02.10.2018
PM144235635 11.09.2018 10.10.2018