Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
MB134325038 14.11.2017 20.11.2017
IB134753683 17.11.2017 04.12.2017