Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
TC132520679 08.02.2019 29.04.2019
MŠ132444877 18.04.2019 07.05.2019
AM132352513 03.01.2019 22.05.2019