Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
MJ106739115 11.09.2017 21.09.2017
KŠ154484236 12.09.2017 26.09.2017
JR144198590 12.09.2017 27.09.2017
VG133684893 14.09.2017 02.10.2017
JB133358289 14.09.2017 24.10.2017