Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
HG262335968 16.07.2018 20.07.2018
MG262336044 16.07.2018 20.07.2018
KK163370597 16.07.2018 20.07.2018
SK167693807 16.07.2018 20.07.2018
NK263846782 16.07.2018 20.07.2018