Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
IV262933207 06.09.2019 23.09.2019
AG160118759 13.09.2019 30.09.2019