Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
DP133815821 08.03.2023 27.03.2023
DK121887170 08.03.2023 27.03.2023
HR133432224 16.03.2023 27.03.2023