Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
DK132539881 14.09.2020 28.10.2020
LL132497219 01.09.2020 28.10.2020
AC128027988 01.09.2020 28.10.2020
JK134768253 06.10.2020 17.11.2020
JZ133331766 31.08.2020 26.11.2020