Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
JR132701980 07.11.2018 19.12.2018
KB132645736 27.11.2018 19.12.2018