Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
LM132598552 18.01.2019 25.02.2019
DK134745682 19.12.2018 25.02.2019
AP156993685 25.01.2019 04.04.2019
SB132950411 22.01.2019 18.04.2019