Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
ŽK134984385 22.03.2021 15.04.2021