Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
MŠ134654577 11.11.2020 17.02.2021
AL132101060 11.11.2020 17.02.2021