Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
ĐP133203872 15.01.2021 08.02.2021
DO132487601 25.11.2020 10.02.2021
ĐP133203872 15.01.2021 11.02.2021