Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
MA133583723 25.09.2020 02.10.2020
LK158289310 29.09.2020 09.10.2020
NS133531951 25.09.2020 12.10.2020
LĐ134728470 15.09.2020 27.10.2020
DR134402463 25.09.2020 30.10.2020