Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
MG134672024 16.03.2023 27.03.2023
NH134598591 21.03.2023 28.03.2023
SB133273125 23.03.2023 29.03.2023
LK153856086 23.03.2023 30.03.2023
DL134706272 23.03.2023 03.04.2023