Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
MB132555224 01.10.2019 02.06.2020
KŠ132744626 03.03.2020 03.06.2020
MĐ134758326 30.01.2020 04.06.2020
SK122964277 01.02.2020 09.06.2020