Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
MS132442917 13.02.2019 26.02.2019
BM145609069 19.02.2019 27.02.2019
EM109582781 18.02.2019 06.03.2019