Šifra pacijenta Datum upisa Datum prijema
NK147227113 17.11.2017 22.11.2017
VD133457431 17.11.2017 22.11.2017
ŽB133550924 07.11.2017 29.11.2017
JŠ133274674 07.11.2017 29.11.2017